Bölüm Başkanı: Öğr. Gör. Taner İlker GÜMRÜKÇÜOĞLU

Program Hakkında Bilgi

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Proğramı, Gümüşhane Üniversitesi Kürtün Meslek Yüksek Okulu bünyesinde 2019-2020 egitim-öğretim yılında eğitime başlayacaktır. 2 yıllık bir önlisans programıdır.

Kazanılan Derece

Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler almış oldukları ön lisans diploması ile ‘Sivil Savunma ve İtfaiye Teknikeri’ unvanı almaktadırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Öğrencilerin programa yerleştirilme süreci, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Yüksek Öğrenime Geçiş Sınavı (YKS) aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. 

Programın Amacı

Kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelerin, tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı aşamalarında, herhangi bir şekilde çıkan yangının, can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlayan, yangının öncesinde ve sonrasında alınacak tedbirler ile organizasyon, eğitim ve denetimini üstlenebilecek yetenekte insan yetiştirmektir.

Dikey Geçiş Yapılabilecek Alanlar

Bu programdan mezun olanlar gerekli koşulları sağladıkları takdirde fakültelerin veya yüksekokulların (Lisans) Sosyal Hizmet, Acil Yardım ve Afet Yönetimi programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler.

Program Öğrenme Kazanımları

1. Sivil Savunma ve İtfaiyecilik temel kanun ve yönetmeliklerinin ilkelerini öğrenip karşılaşacakları problemlerin çözümünde kullanabilme,

2. Sivil savunma ve itfaiyecilikte kullanılan araç, gereç ve malzemelerin özellikleri ve çeşitleri hakkında bilgi sahibi olabilme, ekipmanın operasyonlarda kullanım şekillerini öğrenebilme ve olay sonrası bakım ve temizliğini yapabilme,
3. Sivil Savunma ve İtfaiyecilikte kişisel koruyucu ekipmanları hakkında bilgi sahibi olup yangınlarda kullanabilme ve temel bakımlarını yapabilme,
4. Yangın sınıflarını ve bunlara özgü tehlikeleri tanıyarak doğru söndürücü malzeme ve yöntemle yangına müdahale edebilme,
5. Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme ve yeni iletişim teknolojilerinden haberdar olabilme,
6. Sivil Savunma ve İtfaiyecilikte tehlikeli kimyasal maddeler hakkında bilgi sahibi olup, gerekli olan algılama cihazlarını kullanabilmek ve bu maddelerin yangınına uygun söndürücü ile müdahale edebilme,
7. Sivil savunma ve itfaiyecilikte görev yapan personelin mesleğin etik kurallarını öğrenebilme, kişisel yeterlilik, fiziksel güce sahip olma ve ekip ruhunun önemini kavrayabilme,
8. İtfaiyecilikte spesifik nitelik taşıyan orman yangınları, deniz yangınları ve endüstriyel yangınlar hakkında bilgi sahibi olmak, bu tür yangınlara karşı operasyon bilgisine sahip olabilir, olayı ve müdahale ekiplerini yönetir,
9. Sivil Savunma ve İtfaiyecilikte ilkyardım ve kurtarma tekniklerini açıklayabilme, uygulayıp uygulatabilme,
10. İtfaiyecilikte yangın söndürdükten sonra genel araştırma ve inceleme yapılması ve yangın raporunun hazırlanmasını öğrenebilme.