Misyon

 

Vizyon

 

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Kalite Kurulu Üyeleri

Öğr. Gör. Uğur MAZLUM

Öğr. Gör. Taner İlker GÜMRÜKÇÜOĞLU

Öğr. Gör. Abdurrahman OLGUN

 

Bölüm Kalite Kurulunun Görevleri ve İşleyişi

Her yarıyıl başlangının ilk haftasında, bölüm kalite kurulu:

Eğitim öğretimde kalitenin geliştirilmesi, 
Araştırma ve geliştirtirme faaliyetlerinde kalitenin geliştirilmesi için bölüm kuruluna yazılı önerilerde bulunur.

Öneriler bölüm kurulu gündemine alınır ve tartışılır. Kabul edilen öneriler bölüm tarafından uygulamaya geçilir. Her yarıyıl başlangıcında, bölüm kalite kurulu kalite ile ilgili geçmiş uygulamaları gözden geçirir ve kalite uygulamalarında meydana gelecek sapmalar için önlem önerilerini yazılı olarak bölüm kuruluna sunar.